Friday, August 24, 2007

Mahal na tula

Looks like I'm feeling poetic right now. Let me post my emo rants set in an imagined scenario strung together to form a crude poem, which I submitted for bonus points in Fil =)

Note: It is the persona speaking in the poem, not me, haha. Also, this is just about 25% based on real life.


Pusong Nawalay

Isang mahiwagang ngiti

At natunaw ang aking damdamin

Isang mahinhing haplos

At nahulog ang aking bituka sa galak at kaba

Nang ako’y iyong kinausap

Ang tinig mo’y kay rikit na himig!

Humantong sa tawanan at konting kwentuhan

Unti-unting nasulyapan ang ginto mong puso

Hay, tuluyan na yata akong nalason ng pagmamahal


Isang araw, lumikas ka mula sa aking landas

Walang paalam, parang bula, nawala na lang

At ako’y napatulala, naghihintay sa iyo

Handang ialay ang lahat makita ka lang muli.

Nako, kinulam na ako ng iyong kagandahan

Dahil sa bawat sinasabi, kinikilos, at iniisip

Tanging ikaw ang naaaninag

Bakit hindi ko matakasan?

Nagdurugo na ang puso ko

Nag-aasam na mapuna mo ang kawalan sa gitna nito


Kasalanan bang ibigin ka,

Kaya ako pinaparusahan ng ganito?

Durugin na lang nawa ang aking puso

Nang mapakawalan na ang pait at sakit

Sa bawat paghinga

Napupuno ako ng matinding kalungkutan

Sa kaalamang wala nang pag-asang

Maibalik pa ang matatamis na gunita

Sa pagtulog na lang ako aasa

Makapiling sana kita

Makita muli ang iyong mahiwagang ngiti

Kahit sa panaginip lamang

No comments: